Presentation

Birgitta Jonvall Alm


I min värd är det mystik och
romatik som gäller.

I mitt måleri
vill jag väcka insikten om
att livet består av så mycket mer
än det vi ser och har runt omkring oss.

Vetskapen om att allt är föränderligt
får mig att vilja förmedla
det eviga i livet på mitt sätt.

Att lägga fokus på det vackra och
det som ger goda känslor är
för mig mycket viktigt.

Jag vill få åskådaren att upptäcka livets skönhet och bräcklighet.

Kollage

Galleri